Slik har du neppe brukt vin før

Trening pluss vin blir fin.