Slik kan galaksekrasjet bli

Se animasjonen fra NASA her.