Tok «snarveien» - måtte løpe for livet

Snarveien over skinnene var et hårsbredd fra katastrofe.