Finanstilsynet stiller strengere krav til bankene

Finansdepartementet har besluttet at det motsykliske bufferkravet skal økes. Dette innebærer at bankene trolig vil stramme inn på utlånspraksisen, mener sjeføkonom.