Søreide: Ikke aktuelt å hente ut fremmedkrigere

Norske borgere i utlandet som ønsker konsulær bistand, må selv kontakte utenrikstjenesten, ifølge utenriksministeren. Hun avviser å hente ut fremmedkrigere.