Regjeringen kjøper sikkerhet for 350 mill.

Regjeringens sikkerhetsbehov er så stort at ingen av selskapene i Norge klarte å levere hele pakken.