«Planet Earth II»: Attenboroughs globale bønn

Sir David Attenborough oppfordrer til å ta vårt ansvar som miljøarkitekter på alvor og skape en klode som er hjem for både oss og for naturens planter og dyr.