Mens Ludwig filmer gir fjellet plutselig etter

Spektakulært ras i Sveits.