ABC Nyheter

Flaggermus blir ikke morsommere enn dette!

Paul Wood filmet disse flaggermusene i uthuset til moren. Ved å snu bildet opp ned, og legge til litt musikk, fikk han dette komiske resultatet.

Relaterte videoer