Savnet Hercules-fly

Letemannskap leter i Kebnekaisemassivet etter det savnede Hercules-flyet.