- Den som er i gjeld, er ikke fri

Sigbjørn Johnsen la frem revidert nasjonalbudsjett tirsdag