Eyam: Den tragiske kjærlighetshistorien

Da pesten brøt ut i Eyam i 1665 var Emmott og Rowland forlovet.