ABC Nyheter

- Festrøyking er like farlig som daglig røyking

De såkalte «av-og-til-røykerne» er målgruppen for Helsedirektoratets nye anti-tobakkskampanje. Omkring halvparten av dem tror ikke det har negativ effekt på helsa.

Relaterte videoer