Forskere: Ny salve gjør rynker usynlige

Det er ikke magi, det er kjemisk ingeniørkunst.