Maria Amelie anket på stedet

Var tydelig skuffet etter Oslo tingretts avgjørelse om 14 dagers varetekt i påvente av utlevering.