Forbipasserende nølte ikke – reddet hund

Ble hyllet for sin resolutte reaksjon da hunden ikke hadde noen steder å rømme.