Strippet på skoleball – så kom rektor

Festen tok tidlig slutt.