Dette er Venstre mest og minst fornøyd med etter forhandlingene

Venstres budsjettforhandler, Terje Breivik, oppsummerer hva Venstre er mest fornøyd med å ha fått gjennomslag for i budsjettenigheten med regjeringspartiene. Han peker også på ting de ikke er fornøyde med, blant annet at oljepengebruken fortsatt er høy også etter forhandlingene.