Her spises minstemann av søsknene

I nattens mulm og mørke, ser det ut til at det gikk riktig galt for den minste hegreungen.