Her er det liv

Det er liv i et av eggene i hegrereiret. 3. mai 2016.