Drept etter porno-anklager

Kim Jong-un's ekskjæreste Hyon Song-wol, skal vært en av flere artister som har blitt drept etter anklager om pornografi.