ABC Nyheter

NVE forsøker å framprovosere ras på Mannen

Beboerne i fareområdet for det rasutsatte fjellpartiet Mannen i Romsdal er evakuerte, og NVE har startet forsøket på å framprovosere et ras.

Relaterte videoer