ABC Nyheter

Derfor er det så viktig å unngå at verdenstemperaturen stiger med mer enn 1,5 grad

Miljøverndirektoratet la frem FNs klimarapport og den tegner et dystert bilde om vi ikke klarer å begrense den globale oppvarmingen.

Relaterte videoer