Med denne kan parkeringsstress bli historie

– Vil bruke 40 prosent mindre plass enn ved manuell parkering, hevder oppfinner.