ABC Nyheter

Europakommisjonens president: – Vår økonomi kan ikke basere seg på olje og gass

EU har startet arbeidet med en tiltakspakke som skal legge forholdene til rette for rask avkarbonisering av gassmarkedet. Fossil naturgass skal ut, mens «rene» gasser med lave eller ingen klimautslipp skal inn. Video: AP, Redigering: Silje Robertsen

Relaterte videoer