Blue Planet II - Klovnefisker

Denne klovnefisk-oppførselen er aldri blitt dokumentert tidligere.