ABC Nyheter

Flytter fra anonyme barnegraver

Tjensvoll gravlund er unik. Det er eneste sted hvor foreldre kan «flytte» dødfødte barn fra en anonym grav til en minnelund med navn.

Relaterte videoer