Flytter fra anonyme barnegraver

Tjensvoll gravlund er unik. Det er eneste sted hvor foreldre kan «flytte» dødfødte barn fra en anonym grav til en minnelund med navn.