Tok feil i 200 år

Nå har en student i USA avslørt kolibriens hemmelighet.