ABC Nyheter

Innsatte tok over fengsel i Brasil

Ni fengselsvoktere skulle passe på over 1000 fanger. Nå er to vakter tatt som gissel, mens flere innsatte er drept. Gisseltakerne krever bedre forhold i fengselet.

Relaterte videoer