Hunder med tidenes fiskelykke

Disse hundene haler inn laks etter laks.