ABC Nyheter

Hereide: – Å styrke barnetrygden vil være et viktig løft for fattige barn

KrF vil øke barnetrygden, ha en mer rettferdig ordning for fødselspenger og tilby gratis barnehage fra tredje barn.

Relaterte videoer