Steve fikk tilbake ringen etter 45 år

Det gikk ikke lang tid før han mistet klasseringen fra videregående. Det skulle derimot ta flere tiår før han vantro fikk den igjen.