Trump fjerner støtte til helseforsikringsselskaper

USAs president Donald Trump stopper statlige subsidier til helseforsikringsselskaper i kampen om å fjerne helsereformen Obamacare.