ABC Nyheter

Møte i rommet

Romfergen kom med nytt vannrenseutsyr til romstasjonen. Det gjør det mulig for astronautene å drikke renset urin.

Relaterte videoer