ABC Nyheter

800 søker tilflukt på Island

nytt vulkanutbrudd ved isbreen Eyjafjallajskull på Island. Se video.

Relaterte videoer