Syklist mistet kontrollen i svingen

Krasjet i følgebil.