ABC Nyheter

Nye funn om diabetes 1 kan gjøre behandling enklere

En norsk-britisk studie viser at barn som får diabetes 1 før de blir syv år rammes hardere av sykdommen enn de som får diagnosen senere.

Relaterte videoer