Fattige barn må bokse

I Thailand kan barna stå for halvparten av familiens inntekt, men det følger en risiko med.