Opptak: Utenriksministeren redegjør om Libya-rapporten

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide redegjør om Libya-rapporten. Samme dag redegjør hun også om melding til Stortinget om eksportkontroll.