Sinte bønder blokkerer eggutkjøring

Sinte bønder blokkerer torsdag morgen samtlige av landets ni eggpakkerier i protest mot statens tilbud i jordbruksoppgjøret.