ABC Nyheter

Dronningens grønne planet (trailer)

«The Queens Green Planet» handler om QCC, et bevaringsprosjekt som har som mål å skape et nettverk av beskyttede skoger i Storbritannia og i det britiske samveldet, samt øke bevisstheten rundt verdien av å bevare gammel skog for fremtidige generasjoner.

Relaterte videoer