ABC Nyheter

Hundrevis av fugler okkuperer brygge i nord

Kårøy Rorbucamping på Røst er overtatt av måkelignende krykkjer. Vi advarer mot høye skrikelyder.

Relaterte videoer