ABC Nyheter

PST: Russland utgjør størst trussel

– Vår vurdering er fortsatt at russisk etterretning har det største skadepotensialet for norske interesser, sier Benedicte Bjørnland, sjef for Politiets Sikkerhetstjeneste (PST). - Etterretningstjenester vil bruke alle virkemidler som er tilgjengelige. Dette inkluderer å oppfordre, presse eller true egne borgere som har tilgang til norsk sensitiv informasjon til å samarbeide. Et annet virkemiddel vil være digital spionasje og nettverksoperasjoner.

Relaterte videoer