Oslo-sykehjem hylles etter dette

Beboerne lyste opp av den hyggelige aktiviteten.