Rekordbeslag av kokain i Colombia

Sikkerhetsstyrker har beslaglagt minst åtte tonn kokain nordvest i Colombia.