Her sprenges broa.

Denne broa i Marble Falls, Texas blir her sprengt for å gi plass til en ny, til begeistring for tilskuere.