Gledeshilsen fra rommet

Her tar de den første av fire gåturer utenfor den internasjonale romstasjonen fredag.