Storflom i Storbritannia

Dramatiske bilder fra det nordvestlige Storbritannia.