Redder familier fra konkurs

Rekordhøye safran-priser sper på inntekten til spanske familier.